TR35

   


   Relaterade dokument
    Broschyr TR35
    Kulörkarta
    Profilprogram


   Tillbehör/tillägg
    -
Kondensskydd
    - Perforering 

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger byggnaden en vacker kulör i flera decennier.
 

   


 Kulörnyckel

   

 

 
Go to top