VÄLKOMMEN TILL PLÅTKOMPANIET
Vår affärsidé är att sälja tak- och väggplåt med alla tillbehör. Tillsammans med vattenavrinning, fästmaterial, plast och taksäkerhet, kompletta stålstommar, stålbalkar, armering, portar och dörrar med mera till våra kunder: lantbrukare, industri och byggentreprenörer.

                 

 
Go to top