Tillbehör

Slätplåt   
Finns i alla färger
2000 x 1230 mm P30 0,5 0,6
2500 x 1230 mm P30 0,5 0,6        


 

 
   

Tätningsband
Finns för profilerna TR20,TR/FP35, TR18, FP18, Takpanna samt

Universal 50x50, T-band 9x3 och Köldbryggebrytare 50x10 mm.

   

Profilerad plast

Finns för profilerna TR20, TR35, TR18, FP18, FP35
Längder: 1250, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm

 
   
Armerad plast
2,74 x 50 m

2,74 x 25 m
   
Taksteg
Taksteg med glidskydd
Lagerförs i svart och tegelröd
   

Bättringsfärg
Finns i 0,33 liter samt 1 liter.
Samtliga standardkulörer.


  
   

Gummistos
Nr 1 svart 5-50 mm

Nr 2 svart 44-82 mm
Nr 3 grå 6-127 mm
Nr 4 grå 75-160 mm
Nr 5 grå 108-190 mm

 

   


 

 
Go to top